RUS  AZ  UZ  MN

ОХУ-д ТЭЭВЭРЛЭЛТ

-- Архангельск   15 rubl/kq-dan

-- Воркута           11,50 rubl/kq-dan

-- Владивосток  16,9 rubl/kq-dan

-- Калининград 24 rubl/kq-dan

-- Новосибирск  4,94 rubl/kq-dan

-- Усинск              25 rubl/kq-dan

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

-- Китай              85 rubl/kq-dan

-- Монголия       30 rubl/kq-dan

-- Казахстан      22 rubl/kq-dan

-- Кыргызстан  23 rubl/kq-dan

-- Узбекистан   20 rubl/kq-dan

-- Азербайджан   21 rubl/kq-dan

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

-- Аутсорсинг ВЭД

-- Агаарын тээвэрлэлт

-- Хаалганаас хаалга хүртэлх хүргэлт

-- Гаалийн бүрдүүлэлт

-- Терминал боловсруулалт

-- Ачих-буулгах ажлууд

-- Автомашины экспедици

.

Монгол улс руу ачаа тээвэрлэлт

АНО «ТРАНСКАРГО»компани Монгол улс руу ачаа тээвэрлэх иж б?рэн цогцолбор ?йлчилгээг санал болгож байна. 

“Москва-Улаанбатар” ?нэлгээ

Ачааны жин,  кг     (заасан утга х?ртэл)

250*

500

1 000

3 000

5 000

10 000

10001 их

Вагоноор илгээх

1 кг-ийн ?нэлгээ  (руб.)

66

64,5

57,5

49,5

41

35

30

Тохиролцооны

*тооцоог т??ний жингээс хамаарахг?йгээр  250 кг ачаанд бодно.
* 1 м3
–с их хэмжээтэй бол тооцоог 200 кг / 1 м3  бодож, ?рт?гийг “2 утгаас ихийг нь сонгоно” гэсэн д?рмээр тооцоолно.
Гаалийн зорилгоор ачааны (тээврийн) баримт бичг??дийг бэлдэх ?йлчилгээний ?рт?г 2500 руб байна.

 

Монгол улс руу тээвэрлэх болон буцах тээвэрлэлтийг б?рэлдх??нд нь № 6/5 болон  № 4/3 зорчигчийн галт тэрэгтэй “Москва-Улаанбаатар” 2 чиглэлд явдаг тусгай ачааны вагоноор г?йцэтгэнэ.   

Монгол улс руу ачаа х?ргэх хугацаа-4 ?д?р. Ярославскийн вокзалаас х?д?лж, тавдахь ?д?р-Мягмар гаригт Улаанбаатар хотын галт тэрэгний зогсоол дээр ирнэ.

Москва хотоос Монгол улс руу ачаа х?ргэх эсвэл буцах нэмэлт н?хц?л??д

Овор хэмжээтэй бус ачааг тээвэрлэх тохиолдолд Монгол улсаас эсвэл Москвагаас тээвэрлэх тээвэрлэлтийн ?рт?г 30 % нэмэгдэнэ., ??нд:

·        Урт +?рг?н+ ?нд?р- гурван хэмж??рийн нийлбэр 3 метрээс давах,

·        Ачааны нэг суудлын жин 150 кг-с давах,

·        Урт нь 2.5 м-с их бол.

Нарийн, ?в?рм?ц болон ?нэтэй ачааг тээвэрлэх ?ед ?рт?г нь ?нэлгээн дээр +30 % байна.

“РЖД” НХН-ийн тээвэрлэлтэнд хориглодог ачааг х?лээн авахг?й- шатамхай, тэсрэх аюултай, хортой гэх мэт. (ГОСТ 19433-88 Аюултай ачаа. Зэрэглэл болон тэмдэглэл)

Бид ашигтай н?хц?лийг санал болгож байна. 

  • Бид Монгол улс руу болон эсрэг чиглэл Москва хот руу тээвэрлэх ?ед ачааны хадгалалтыг хангана. Монгол улс руу болон эсрэг чиглэлд ачааг 2 х?лээн авагч, х?лээлгэн ?г?гч- материаллаг хариуцлагатай этгээд??д дагалдана.
  • Жилийн аль ч цагт бид ??рсдийн ?йлчилгээгээ санал болгоход бэлэн байна.?влийн улиралд Монгол улс болон Москва руу тээвэрлэлтийг вагоны халладаг агуулахын тасалгаанд  г?йцэтгэдэг. 
  • Тухайн тасалгаан нь 5-с 15 0 С температуртай байдаг тул ачаа нь б?рэн б?тэн байдалтай х?ргэгдэнэ.
  • Бид ??рсдийн харилцагч нараа ?нэлдэг, тийм учир манай ?йлчилгээгээр тогтмол ?йлчл??лдэг харилцагч нартаа х?нг?л?лтийн уян хатан системийг эдл??лнэ.

Монгол улс руу ачааг Москва-Рязанскийнхотынбарааныстанциас илгээдэг. Монгол улсад ачаа х?лээн авах цэгт явах схем (АНО "ТРАНСКАРГО" агуулах)

Монгол улс руу ачааг илгээхэд шаардлагатай баримт бичг??дийн жагсаалт:

Москва-Рязанский хотын барааны станцийн х?лээн авах агуулахад манай компаний т?л??л?гчид бараатай хамт барааны дагалдах баримт бичг??дийг ?гн?:

·      ДТ (эх хувь) -1 багц

·      ТТН, ТН эсвэл СMR (эх хувь)-2 хувь

·      Инвойс (нэхэмжлэл)(эх хувь)-4 хувь

·      Баглаа боодлын хуудас (эх хувь)-1 хувь

·      Барааны гарал ??слийн гэрчилгээ- СТА хэлбэр, ургамал хорио цээрийн гэрчилгээ (ургамлын гаралтай бараанд) (эх хувь), мал эмнэлгийн гэрчилгээ (амьтны гаралтай бараанд) (эх хувь) болон барааны шинж чанараас хамааран бусад баримт бичг??д.

Танай барааг илгээхэд зориулсан т?м?р замын падааны б?рд??лэлтийг манай АНО «ТРАНСКАРГО» компани г?йцэтгэх ба улс дотор тээврийн хэрэгслийг солиход хийгдэх гаалийн г?йлгээн??дийг танай т?л??л?гч нарын оролцоог?йгээр г?йцэтгэнэ.

Нэмэлт ?йлчилгээн??д:

·        Ачааг автомашинаар цааш дамжуулах

·        Агуулахад ачааг хадгалах, хугацааг сунгах

·        Ачаа буулгах, ачих ажлыг г?йцэтгэх

·        Гадаад эдийн засгийн ?йл ажиллагааг сурталчлах

·        Гэрээ эзэмшигчийн ?йлчилгээ Манай харилцагч нарын сэтгэгдэл

АНО «ТРАНСКАРГО» компаний ажлын үзэл баримтлал- шинжилгээнд хандах цогцолбор хандлага, харилцагчийн өмнө тавьсан бодлогын хэрэгжүүлэлт, чанарын тогтмол хяналт, тус тусын өвөрмөц онцлог болон шаардлагыг тооцоолсон үйлчилгээний ихээхэн өргөн хүрээ.

Vasiliy Petrov