RUS  AZ  UZ  MN

ОХУ-д ТЭЭВЭРЛЭЛТ

-- Архангельск   15 rubl/kq-dan

-- Воркута           11,50 rubl/kq-dan

-- Владивосток  16,9 rubl/kq-dan

-- Калининград 24 rubl/kq-dan

-- Новосибирск  4,94 rubl/kq-dan

-- Усинск              25 rubl/kq-dan

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

-- Китай              85 rubl/kq-dan

-- Монголия       30 rubl/kq-dan

-- Казахстан      22 rubl/kq-dan

-- Кыргызстан  23 rubl/kq-dan

-- Узбекистан   20 rubl/kq-dan

-- Азербайджан   21 rubl/kq-dan

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

-- Аутсорсинг ВЭД

-- Агаарын тээвэрлэлт

-- Хаалганаас хаалга хүртэлх хүргэлт

-- Гаалийн бүрдүүлэлт

-- Терминал боловсруулалт

-- Ачих-буулгах ажлууд

-- Автомашины экспедици

.

ТРАНСКАРГО – ОХУ болон Хамтын Н?х?рл?лийн орнуудаар т?м?р замаар ачааг тээвэрлэх. Олон улсын ачаа тээвэрлэлт.

Компани нь ??р?? логик нэртэй  “ТРАНСКАРГО”. Манай ?ндсэн  мэргэшил- тээвэрлэлтийн карго.

Нэрний тайлбар жирийн -транс (тээвэрлэлт), карго- ачаа тээвэрлэлт, манай тохиолдолд- шуурхай, ачааны, т?м?р замын, т??вэр ачааны агаарын-автомашины тээвэрлэлт.


АНО «ТРАНСКАРГО» 10 гаруй жил ачаа тээвэрлэлтийн салбарт ?йлчилгээ ?з??лж байгаа ба энэ хугацаанд бид ОХУ болон ХНО нутаг дэвсгэрт газар з?йн маршрутаа ?рг?сг?ж, бэхж??лсэн билээ. М?н олон улсын харилцааны т?м?р замын болон автомашины тээврийн зах зээл дээр ?нд?р чанартай ?йлчилгээг бий болгосон.

?н??д?р «ТРАНСКАРГО»-ийн маршрутын газар з?й нь ОХУ болон ХНО-ын 30-д хотуудыг хамарсан ба ирээд?йтэй х?гжиж буй чиглэл бол Хятад болон Монгол улс болж байгаа юм.

“Оросын т?м?р замын” магадлан итгэмжилэгдсэн операторын хувьд АНО «ТРАНСКАРГО» б?рэлдх??ндээ хурдан галт тэрэгтэй ??рийн (т?рээсэлсэн) ачааны вагоны парктай ба ингэснээр бид “вагон-вагон” зарчимийн дагуу янз б?рийн ачааны шуурхай т?м?р замын тээвэрлэлтийг зохион байгуулдаг.


Т?м?р замын тээвэрлэлтээр хэмнэж болох уу?

  • Т?м?р замын тээврийн зах зээлд ажиллах он жил??дэд харилцагчийн з?вх?н ачааны б?рэн б?тэн байдалд санаа тавихыг бидэнд заасанг?й м?н г?йлгээ болгоны эдийн засгийн ашигт санаа тавихыг заасан билээ: бид т?м?р замын тээвэрлэлтээр яаж хэмнэлт хийхийг тодорхой мэдэх ба бидний туршлагыг ашиглахыг санал болгож байна.
  • Хэмнэлт хийхийн эхний д?рэм- захиалагчийн х?сэлт, ачааны шинж чанар, цаг уурын н?хц?л болон ачааны хэмжээг тооцоолон тодорхой ачаанд зориулан тус тусын маршрутыг болосвруулна.
  • Хоёрдахь д?рэм- захиалагчийн з?гээс нэмэлт зардалыг шаарддагг?й, цаг хугацаагаар шалгагдсан, сайтар бодож боловсруулсан, зохион байгуулалттай т?м?р замын тээвэрлэлтийн хяналтын систем.

Ингээд хамгийн чухал нь:

АНО «ТРАНСКАРГО»- х?ргэлтийн шуурхай хугацаа, аюулг?й болон х?ртээмжтэй ?рт?г зэргийн оновчтой хослолт. Одоогоор бусад компаниуд ??нд з?вх?н тэм??лж байхад бид хэдийнээ ??нд х?рч т?м?р замын тээвэрлэлтийн салбарт ашигтай, цаг хугацаагаар шалгагдсан ?йлчилгээг санал болгоход бэлэн байна.

Бид нарт хоёрдогч болон чухал харилцагч гэж байдагг?й. Москва, Калининград, Астана, Алмата болон бусад хотуудад т?м?р замын ачаа тээвэрлэлт г?йцэтгэхдээ бид харилцагч б?рийг бид нартай хамтарч ажиллахдаа сэтгэл хангалуун ?лдээхийн тулд эрмэлзэж байдаг.

Бараа-тээврийн болон нягтлан бодохын барит бичг??дийн б?рд??лэлт хийхийг бид нарт найдсанаар Та б?гд ??рийн цаг хугацаагаа хэмнэж, АНО «ТРАНСКАРГО» компаний нэрээр найдвартай хамтрагчаа олж авна. Ачааны мэргэжлийн х?ргэлт- Таны бизнесийн ашгийг нэмэгд??лэх 100% хувилбар.Манай харилцагч нарын сэтгэгдэл

АНО «ТРАНСКАРГО» компаний ажлын үзэл баримтлал- шинжилгээнд хандах цогцолбор хандлага, харилцагчийн өмнө тавьсан бодлогын хэрэгжүүлэлт, чанарын тогтмол хяналт, тус тусын өвөрмөц онцлог болон шаардлагыг тооцоолсон үйлчилгээний ихээхэн өргөн хүрээ.

Vasiliy Petrov