RUS  AZ  UZ  MN

ОХУ-д ТЭЭВЭРЛЭЛТ

-- Архангельск   15 rubl/kq-dan

-- Воркута           11,50 rubl/kq-dan

-- Владивосток  16,9 rubl/kq-dan

-- Калининград 24 rubl/kq-dan

-- Новосибирск  4,94 rubl/kq-dan

-- Усинск              15 rubl/kq-dan

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

-- Китай              85 rubl/kq-dan

-- Монголия       30 rubl/kq-dan

-- Казахстан      22 rubl/kq-dan

-- Кыргызстан  23 rubl/kq-dan

-- Узбекистан   20 rubl/kq-dan

-- Азербайджан   21 rubl/kq-dan

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

-- Аутсорсинг ВЭД

-- Агаарын тээвэрлэлт

-- Хаалганаас хаалга хүртэлх хүргэлт

-- Гаалийн бүрдүүлэлт

-- Терминал боловсруулалт

-- Ачих-буулгах ажлууд

-- Автомашины экспедици

.

ТРАНСКАРГО – ОХУ болон Хамтын Нөхөрлөлийн орнуудаар төмөр замаар ачааг тээвэрлэх. Олон улсын ачаа тээвэрлэлт.

Компани нь өөрөө логик нэртэй  “ТРАНСКАРГО”. Манай үндсэн  мэргэшил- тээвэрлэлтийн карго.

Нэрний тайлбар жирийн -транс (тээвэрлэлт), карго- ачаа тээвэрлэлт, манай тохиолдолд- шуурхай, ачааны, төмөр замын, түүвэр ачааны агаарын-автомашины тээвэрлэлт.


АНО «ТРАНСКАРГО» 10 гаруй жил ачаа тээвэрлэлтийн салбарт үйлчилгээ үзүүлж байгаа ба энэ хугацаанд бид ОХУ болон ХНО нутаг дэвсгэрт газар зүйн маршрутаа өргөсгөж, бэхжүүлсэн билээ. Мөн олон улсын харилцааны төмөр замын болон автомашины тээврийн зах зээл дээр өндөр чанартай үйлчилгээг бий болгосон.

Өнөөдөр «ТРАНСКАРГО»-ийн маршрутын газар зүй нь ОХУ болон ХНО-ын 30-д хотуудыг хамарсан ба ирээдүйтэй хөгжиж буй чиглэл бол Хятад болон Монгол улс болж байгаа юм.

“Оросын төмөр замын” магадлан итгэмжилэгдсэн операторын хувьд АНО «ТРАНСКАРГО» бүрэлдхүүндээ хурдан галт тэрэгтэй өөрийн (түрээсэлсэн) ачааны вагоны парктай ба ингэснээр бид “вагон-вагон” зарчимийн дагуу янз бүрийн ачааны шуурхай төмөр замын тээвэрлэлтийг зохион байгуулдаг.


Төмөр замын тээвэрлэлтээр хэмнэж болох уу?

  • Төмөр замын тээврийн зах зээлд ажиллах он жилүүдэд харилцагчийн зөвхөн ачааны бүрэн бүтэн байдалд санаа тавихыг бидэнд заасангүй мөн гүйлгээ болгоны эдийн засгийн ашигт санаа тавихыг заасан билээ: бид төмөр замын тээвэрлэлтээр яаж хэмнэлт хийхийг тодорхой мэдэх ба бидний туршлагыг ашиглахыг санал болгож байна.
  • Хэмнэлт хийхийн эхний дүрэм- захиалагчийн хүсэлт, ачааны шинж чанар, цаг уурын нөхцөл болон ачааны хэмжээг тооцоолон тодорхой ачаанд зориулан тус тусын маршрутыг болосвруулна.
  • Хоёрдахь дүрэм- захиалагчийн зүгээс нэмэлт зардалыг шаарддаггүй, цаг хугацаагаар шалгагдсан, сайтар бодож боловсруулсан, зохион байгуулалттай төмөр замын тээвэрлэлтийн хяналтын систем.

Ингээд хамгийн чухал нь:

АНО «ТРАНСКАРГО»- хүргэлтийн шуурхай хугацаа, аюулгүй болон хүртээмжтэй өртөг зэргийн оновчтой хослолт. Одоогоор бусад компаниуд үүнд зөвхөн тэмүүлж байхад бид хэдийнээ үүнд хүрч төмөр замын тээвэрлэлтийн салбарт ашигтай, цаг хугацаагаар шалгагдсан үйлчилгээг санал болгоход бэлэн байна.

Бид нарт хоёрдогч болон чухал харилцагч гэж байдаггүй. Москва, Калининград, Астана, Алмата болон бусад хотуудад төмөр замын ачаа тээвэрлэлт гүйцэтгэхдээ бид харилцагч бүрийг бид нартай хамтарч ажиллахдаа сэтгэл хангалуун үлдээхийн тулд эрмэлзэж байдаг.

Бараа-тээврийн болон нягтлан бодохын барит бичгүүдийн бүрдүүлэлт хийхийг бид нарт найдсанаар Та бүгд өөрийн цаг хугацаагаа хэмнэж, АНО «ТРАНСКАРГО» компаний нэрээр найдвартай хамтрагчаа олж авна. Ачааны мэргэжлийн хүргэлт- Таны бизнесийн ашгийг нэмэгдүүлэх 100% хувилбар.Манай харилцагч нарын сэтгэгдэл

АНО «ТРАНСКАРГО» компаний ажлын үзэл баримтлал- шинжилгээнд хандах цогцолбор хандлага, харилцагчийн өмнө тавьсан бодлогын хэрэгжүүлэлт, чанарын тогтмол хяналт, тус тусын өвөрмөц онцлог болон шаардлагыг тооцоолсон үйлчилгээний ихээхэн өргөн хүрээ.

Vasiliy Petrov